Xin giấy phép

Cung cấp dịch vụ toàn diện cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp như: Thành lập doanh nghiệp, báo cáo thuế, giấy phép PCCC, Môi trường, ANTT, giấy phép quảng cáo, Khai báo hải quan, Giấy phép sản xuất mỹ phẩm...
DV-Thủ tục xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm theo Quy định mới
Quảng cáo mỹ phẩm là loại hình quảng cáo bắt buộc phải xin giấy phép cho nội dung quảng cáo. Chỉ khi nào nội dung quảng cáo được cơ quan cấp phép đồng ý cấp...
Liên hệ tư vấn miển phí
Giấy phép Quảng Cáo - Cục ATTP
Giấy phép ATTP - Cục ATP
Công bố TPCN Cục ATTP
Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cục Bản quyền tác giả
 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (IP VIET NAM)
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Min
Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM