Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Do tầm quan trọng của NHÃN HIỆU trong việc xác định sự thành công của sản phẩm trên thị trường, nên cần phải bảo đảm rằng chúng có được sự bảo hộ của pháp luật. Việc đăng ký Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả mang đến cho công ty của bạn độc quyền sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu, logo, bao bì... ngăn cản người khác xâm phạm.
SHTT-Dịch vụ đăng ký Logo - Nhãn hiệu hàng hoá tốt nhất tại TP. Hồ Chí Minh
Đăng ký nhãn hiệu độc quyền còn có tên gọi khác là đăng ký logo độc quyền hay đăng ký thương hiệu độc quyền. Dù gọi thế nào đi nữa thì về mặt bản chất điều là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
SHTT-Tư vấn đăng ký nhãn hiệu thương hiệu độc quyền tại Cục SHTT
Nhãn hiệu độc quyền được gọi với rất nhiều tên khác nhau như: đăng ký logo độc quyền và đăng ký tên thương hiệu độc quyền. Dù nó được gọi theo bất cứ cái tên nào đi chăng nữa thì mặt bản chất của nó cũng sẽ không thay đổi. Mặt bản chất của việc đăng ký thương hiệu đó là những dấu hiệu dùng để phân biệt các loại hàng hóa hay dịch vụ đối với các tổ chức hay bản thân mỗi cá nhân đều khác nhau.
SHTT-Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là việc làm cần thiết cho các cá nhân, tổ chức nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Đây cũng là khâu quan trọng trong việc phát triển kinh doanh trong tương lai với một nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi.
SHTT-Để nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ cần những điều kiện nào?
Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, chủ thể được tiến hành đăng ký nhãn hiệu bao gồm cả cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, bao gồm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc là nước ngoài.
SHTT-Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam
Nhãn hiệu được coi là một trong những tài sản vô hình lớn nhất của doanh nghiệp. Có khi toàn bộ giá trị nhà xưởng, thiết bị đầu tư, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ vẫn có giá trị thấp hơn giá trị nhãn hiệu thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu là điều kiện cần và đủ cho mỗi hàng hóa, dịch vụ trước khi bước chân vào thị trường
SHTT-Nhãn hiệu hàng hoá là gì? Độc quyền thương hiệu là như thế nào?
Đăng ký nhãn hiệu đang trở thánh việc làm hàng đầu và ưu tiên của các cá nhân, doanh nghiệp khi phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường. Đặc biệt khi sự cạnh tranh thương mại ngày càng nhiều khiến cho các doanh nghiệp phải quan tâm hơn đến việc bảo vệ hình ảnh thương hiệu của mình một cách bền vững
Liên hệ tư vấn miển phí
Giấy phép Quảng Cáo - Cục ATTP
Giấy phép ATTP - Cục ATP
Công bố TPCN Cục ATTP
Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cục Bản quyền tác giả
 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (IP VIET NAM)
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Min
Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM