Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Bên cạnh việc công bố tiêu chuẩn cho các sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường, đối với các sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật thì việc công bố tiêu chuẩn cơ sở là hoàn toàn cần thiết!
Công bố sản phẩm dung dịch khử khuẩn cồn 70 - 90 độ
ATV cung cấp dịch vụ công bố chất lượng dung dịch khử khuẩn cồn 70 - 90 độ. Dịch vụ tư vấn gọn gàng và thực hiện nhanh chóng, nhằm giúp Doanh nghiệp sớm đưa sản phẩm ra thị trường
Công bố sản phẩm dung dịch khử mùi, khử khuẩn, nước xịt phòng
ATV cung cấp dịch vụ công bố chất lượng dung dịch khử mùi, nước khử khuẩn và nước xịt phòng. Dịch vụ tư vấn gọn gàng và thực hiện nhanh chóng, nhằm giúp Doanh nghiệp sớm đưa sản phẩm ra thị trường
TCCS-Thủ tục công bố Tiêu chuẩn cơ sở Thông tư 21/2007/TT-BKHCN
Theo Điều 11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11 quy định: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là tiêu chuẩn do các tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, để hiểu sâu hơn về chứng nhận tiêu chuẩn cơ sở mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Liên hệ tư vấn miển phí
Giấy phép Quảng Cáo - Cục ATTP
Giấy phép ATTP - Cục ATP
Công bố TPCN Cục ATTP
Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cục Bản quyền tác giả
 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (IP VIET NAM)
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Min
Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM