0908.326.779 | 0906.362.707   0974.255.799 | 08.665.775.37

Chứng nhận ISO

Chứng nhận ISOTư vấn và đào tạo chuyên nghiệp với sức mạnh hợp nhất của 03 lĩnh vực "DỊCH VỤ PHÁP LÝ - ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ - TƯ VẤN TRIỂN KHAI" Chúng tôi được thành lập với sứ mệnh giúp khách hàng của Chúng tôi - các tổ chức và doanh nghiệp - nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực cạnh tranh và hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh thông qua việc cung cấp các dịch vụ đào tạo nghiệp vụ, tư vấn triển khai một cách toàn diện
ISO 22000:2005 - Tiêu chuẩn quốc tế mới về an toàn thực phẩm
Tiêu chuẩn mới ISO 22000:2005 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sự liên kết chặt chẽ ...
Quy trình tư vấn ISO 22000:2005
ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị ...
Lợi ích của ISO 22000 mang lại cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm
Trong những năm gần đây, các trường hợp ngộ độc thực phẩm và sự bùng phát các mối nguy từ thực phẩm ...
Vai trò ISO 22000 trong lĩnh vực thực phẩm
ISO 22000 là tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm ...
Tư vấn HACCP - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
HACCP (viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, được dịch ra tiếng Việt là Phân ...
Quy trình tư vấn HACCP(CODEX)
HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát ...
Yêu cầu về con người khi thực hiện ISO22000/HACCP
ISO 22000 & HACCP là các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quan trọng nhất ...
Điều kiện nhà xưởng theo tiêu chuẩn HACCP
Khi xây dựng một nhà xưởng mới để sản xuất/ chế biến thực phẩm, đồ uống, hay thuỷ sản… Doanh nghiệp ...
Tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp bạn kiểm soát được việc đảm bảo chất lượng. Hoạt động kiểm tra giám ...
Quy trình tư vấn ISO 9001:2015
Quy trình tư vấn ISO 9001:2015 chính thức tư vấn và doanh nghiệp chọn ngày khởi động dự án. Lãnh ...
Kế hoạch thực hiện chứng nhận ISO 9001:2015
Thời gian thực hiện toàn bộ Quy trình Tư vấn - Đào tạo - Cấp chứng nhận ISO 9001:2015 nhanh hay ...
Lợi ích của áp dụng và chứng nhận ISO 9001
Để áp dụng ISO 9001 thành công điều kiện tiên quyết nhất là sự cam kết, sự thấu hiểu và thay đổi từ ...
Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001
Chúng ta đều biết mọi loại hình doanh nghiệp, tổ chức khi hoạt động đều gây nên những tác động môi ...
Ý nghĩa ISO 14001 đối với Doanh nghiệp
Một trong những yêu cầu chính của Hệ thống quản lý môi trường là xác định khía cạnh môi trường – ...
Quy trình thực hiện ISO 14001
Trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000, tiêu chuẩn ISO 14001:2004 là tiêu chuẩn được biết đến và áp dụng ...
Hiện trạng ISO 14001 tại Việt Nam sau 10 năm triển khai áp dụng
Tiêu chuẩn ISO 14001 cũng đã thể hiện được những ưu điểm của mình trong việc thiết lập và đưa ra ...