0908.326.779 | 0906.362.707   0974.255.799 | 08.665.775.37

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế cấp

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế cấp
Căn cứ vào chức năng quyền hạn của Bộ y tế, ATV MEDIA triển khai tư vấn thủ tục xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ y tế cấp. Bộ y tế cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân công, trong đó bao gồm thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, gia vị thực phẩm, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm hỗ trợ chế biến