0908.326.779 | 0906.362.707   0974.255.799 | 08.665.775.37

Đề xuất thành lập Ủy ban về an toàn thực phẩm

    4.6/5 trong 5 lượt 
Đề xuất thành lập Ủy ban về an toàn thực phẩm
Đó là một trong những đề xuất quan trọng của Ban Văn hóa - Xã hội - HĐND TP Hà Nội tại báo cáo giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2011-2016

Hàng nghìn cơ sở vi phạm ATTP

Theo Ban Văn hóa - Xã hội, qua giám sát cho thấy, tại Hà Nội, công tác quản lý Nhà nước về ATTP được phân công, phân cấp cho các sở, ngành, địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được đặc biệt chú trọng, tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. 

Từ năm 2011 đến nay, Sở Y tế đã kiểm tra 4.982 lượt cơ sở, phát hiện 1.177 lượt cơ sở vi phạm, 975 cơ sở vi phạm bị xử lý, trong đó 728 cơ sở vi phạm bị phạt với số tiền trên 6,8 tỷ đồng. Số cơ sở ngành nông nghiệp đã thanh tra, kiểm tra từ năm 2011 đến nay là 45.928 lượt cơ sở, phát hiện 6.574 cơ sở không đạt yêu cầu, chiếm 14,3%.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp đã thực hiện giám sát các mẫu nông lâm thủy sản có nguy cơ cao như rau, quả, chè, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản và sản phẩm thủy sản... Từ năm 2011 đến nay, đã lấy 9.850 mẫu, tỷ lệ mẫu vi phạm 4,61%. Với ngành công thương, từ năm 2011 đến tháng 8-2016, đã kiểm tra và xử lý 8.087 vụ vi phạm về chất lượng và ATTP, phạt hành chính hơn 43,4 tỷ đồng; tịch thu, tiêu hủy hàng hóa trị giá khoảng gần 43,2 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Văn hóa - Xã hội cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực đảm bảo ATTP. Cụ thể, tình trạng vi phạm các quy định về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ vẫn còn khá phổ biến như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã hết hạn sử dụng; không xác nhận kiến thức ATTP, khám sức khỏe định kỳ và trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; sản xuất hàng hóa sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; quy trình sản xuất còn thủ công, chưa khép kín, không đảm bảo các quy định về ATTP… 

Cùng với đó, quản lý về ATTP tại một số chợ còn hình thức, thiếu chặt chẽ, chủ yếu qua cảm nhận và hóa đơn chứng từ nhất là đối với các chợ tạm, chợ cóc. Việc kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm không rõ nguồn gốc được nhập từ nước ngoài, từ các địa phương khác vào tiêu thụ tại Hà Nội tuy có chuyển biến nhưng chưa chặt chẽ, kết quả chưa cao. Tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Hoạt động chăn nuôi, giết mổ, gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y, kiểm dịch động, thực vật nhìn chung còn nhiều bất cập. Tình trạng sử dụng các chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh chưa được xử lý triệt để…

Chấm dứt giết mổ nhỏ lẻ

Từ thực tế trên, Đoàn giám sát đã kiến nghị UBND TP Hà Nội cần chỉ đạo các quận, huyện, thị xã xây dựng khu chăn nuôi, giết mổ tập trung theo quy hoạch; từng bước chấm dứt hoạt động của các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh. Cùng đó, cần chỉ đạo xử lý tình trạng các chợ cóc, chợ tạm bán các thực phẩm không rõ nguồn gốc; tập trung thực hiện và hoàn thành xây dựng các chợ đầu mối theo quy hoạch. Cần quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các phương tiện cần thiết phục vụ phát hiện, kiểm tra, giám sát chất lượng ATTP; ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo thị trường đầu ra cho sản phẩm thực phẩm an toàn. Đặc biệt, cần nghiên cứu thành lập Ủy ban về ATTP của thành phố Hà Nội. 

Đối với các sở, ngành chức năng, Đoàn giám sát yêu cầu, phải có chế tài xử phạt thật nặng, nghiêm minh, thậm chí thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những đơn vị, cá nhân sản xuất không đảm bảo vệ sinh, sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc. Phải quan tâm kiểm soát các cơ sở kinh doanh ăn uống và thức ăn đường phố và thường xuyên thanh tra, giám sát, hậu kiểm về ATTP, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Ngoài ra, phải phối hợp với các lực lượng tỉnh bạn để kiểm soát chặt chẽ thực phẩm từ các tỉnh về Hà Nội, các sản phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo ATTP, nhất là tại các chợ đầu mối. 

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, Đoàn giám sát đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước quận, huyện, thị ủy, UBND các quận, huyện, thị xã; Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Thành ủy - HĐND - UBND TP nếu để xảy ra tình trạng vi phạm về ATTP.

ANTD.VN