0908.326.779 | 0906.362.707   0974.255.799 | 08.665.775.37

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm, thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước

    4.86/5 trong 36 lượt 
Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm, thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước
ATV MEDIA với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ luật sư có am hiểu sâu rộng về các kiến thức pháp lý xin đưa ra các bước cần thiết để khách hàng có thể hiểu rõ hơn về thủ tục công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước.

1. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan như:

- Tư vấn các quy định của pháp luật về việc Công bố
- Tư vấn thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
- Tư vấn chuẩn bị tài liệu, hồ sơ chuẩn

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố tiêu chuẩn sản phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan

3. Đại diện hoàn tất các thủ tục Công bố cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ Công bố cho khách hàng
- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng
- Đại diện nhận kết quả là giấy chứng nhận Công bố cho khách hàng
 

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM, THỰC PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC:

1. Thực phẩm thông thường

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm
- Giấy chứng nhận Cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm (02 bản sao y công chứng)
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng).
- Mẫu sản phẩm (03 mẫu) 
* ATV MEDIA hỗ trợ kiểm nghiệm các chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng tại Cơ quan có chức năng
- Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 07 ngày làm việc (kể từ ngày gửi mẫu)
- Thời gian công bố: 12 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)
- Nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm địa phương

2. Thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm
- Giấy chứng nhận Cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm (02 bản sao y công chứng)
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng).
- Mẫu sản phẩm (03 mẫu) 
* Chúng tôi hỗ trợ kiểm nghiệm các chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng tại Cơ quan có chức năng
- Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 10 ngày làm việc (kể từ ngày gửi mẫu)
- Thời gian công bố: 20 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)
- Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm  – Bộ Y Tế
 

HỒ SƠ CÔNG BỐ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU:

1. Thực phẩm thông thường

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng kinh doanh thực phẩm
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis – CA): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
* Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).
- Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất
- Thời gian công bố: 20 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)
- Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y Tế

2. Thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng kinh doanh thực phẩm
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis – CA): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
* Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025
- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).
- Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất
- Thời gian công bố: 20 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)
- Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y Tế
thu tuc cong bo chat luong
ATV Media