0908.326.779 | 0906.362.707   0974.255.799 | 08.665.775.37

Thông báo công văn số 6093/ATTP-NĐ về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

    4.6/5 trong 5 lượt 
Thông báo công văn số 6093/ATTP-NĐ về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Ngày 28/7/2015 Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 1745/ATTP-NĐ về việc quản lý điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  Trong nội dung công văn đã nêu rõ các Cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt thì không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012).Tuy nhiên thời gian gần đây Cục An toàn thực phẩm vẫn nhận được nhiều công văn của các Doanh nghiệp hỏi về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ diều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn có điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng.

Để các Doanh nghiệp hiểu đúng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh/thành phố hướng dẫn cụ thể cho các Doanh  nghiệp trên địa bàn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trực tiếp hướng dẫn cho các Doanh nghiệp. Đồng thời thống nhất với các cơ quan quản lý An toàn thực phẩm trong tỉnh/thành phố về nội dung này để tránh gây ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp trên địa bàn.

Điều kiện bảo quản đặc biệt đối với thực phẩm là việc sử dụng các trang thiết bị để điều chỉnh, duy trì các yêu cầu về nhiệt độ, khoảng nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố khác trong bảo quản sản phẩm của nhà sản xuất nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm (Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012). Điều kiện bảo quản khô, ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp là điều kiện thường, không phải điều kiện đặc biệt.

Các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vẫn phải thực hiện các yêu cầu về điều kiện cơ sở theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở  sản xuất, kinh doanh thực phẩm và Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ Y tế quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Toàn văn công văn

VFA