0908.326.779 | 0906.362.707   0974.255.799 | 08.665.775.37

Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệDo tầm quan trọng của NHÃN HIỆU trong việc xác định sự thành công của sản phẩm trên thị trường, nên cần phải bảo đảm rằng chúng có được sự bảo hộ của pháp luật. Việc đăng ký Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả mang đến cho công ty của bạn độc quyền sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu, logo, mẫu bao bì... điều này sẽ ngăn cản người khác xâm phạm nhãn hiệu của mình, gây cho khách hàng nhầm lẫn nhằm khai thác nhãn hiệu mà đã được người khác dày công xây dựng
Thủ tục đăng ký Bản quyền tác giả
Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của ...
Quy định Về quyền tác giả, tác phẩm
Quyền tác giả là quyền mà pháp luật ban cho người đã sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa ...
Đăng Ký Bản Quyền Tác Phẩm Văn Học
Tác phẩm văn học là công trình nghệ thuật ngôn từ, kết quả của tiến trình lao động nghệ thuật của ...
Đăng Ký Bản Quyền Phần Mềm, ý tưởng kinh doanh
Phần mềm máy tính hay gọi tắt là Phần mềm là một tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị được viết bằng ...
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu, thủ tục đăng ký thương hiệu, thủ tục đăng ký Logo
Luật Sở hữu trí tuệ không bắt buộc chủ sở hữu nhãn hiệu phải đăng ký khi sử dụng, tuy nhiên để ...
Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam
Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để ...
Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
Việc nắm được quy trình đăng ký thương hiệu sẽ giúp Doanh nghiệp bào hộ được thương hiệu của mình, ...
Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
Nhãn hiệu là một loại tài sản trí tuệ, khác với các loại tài sản khác chủ sở hữu nhãn hiệu phải ...
Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
Bạn mới thành lập công ty, bạn đã có sản phẩm or bạn đã sản xuất và kinh doanh một thời gian ở quy ...
Thủ tục Đăng ký Mã số mã vạch
Tư vấn các vấn đề liên quan đến MÃ SỐ MÃ VẠCH, hoàn tất các thủ tục đăng ký mã vạch một các nhanh ...
Những câu hỏi hữu ích khi sử dụng mã vạch
Thông thường khi nói đến mã số mã vạch người ta thường liên tưởng đến hàng hóa/sản phẩm. Vậy mã số ...
Cấu tạo mã số mã vạch
Bạn đã từng đi mua đồ trong siêu thị? Vậy thu ngân ở siêu thị đã làm thế nào để phục vụ bạn một ...