0908.326.779 | 0906.362.707   0974.255.799 | 08.665.775.37

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Công thương cấp

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Công thương cấp
Căn cứ vào Luật ATTP số 55/2010, Nghị định số 38/2012/NĐCP, Thông tư 29/2012/TT – BCT và căn cứ vào chức năng quyền hạn của Bộ công thương. Bộ công thương cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột, mứt, bánh kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứ đựng thực phẩm thuộc trách nhiệm của sở Công thương