0908.326.779 | 0906.362.707   0974.255.799 | 08.665.775.37

Mẫu chứng nhận

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Công thương cấp
Căn cứ vào Luật ATTP số 55/2010, Nghị định số 38/2012/NĐCP, Thông tư 29/2012/TT – BCT và căn cứ vào ...
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Nông nghiệp cấp
Để đảm cho Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Sở Nông Nghiệp của bạn được ...
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế cấp
Luật An toàn thực phẩm số 55/2010 và Nghị định số 38/2012/NĐCP Thông tư 26/2012/TT-BYT và căn cứ ...
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế cấp
Căn cứ vào chức năng quyền hạn của Bộ y tế, ATV MEDIA triển khai tư vấn thủ tục xin Giấy chứng nhận ...
Chứng nhận ISO
Tư vấn và đào tạo chuyên nghiệp với sức mạnh hợp nhất của 03 lĩnh vực "DỊCH VỤ PHÁP LÝ - ĐÀO TẠO ...